Запазване на дирекцията на Национален парк Централен Балкан

1295
Запазване на дирекцията на Национален парк Централен Балкан
През Септември 2008 г. беше осуетено опитът за преместването и подменянето на администрацията на Националния парк Централен Балкан от Габрово в Ловеч по идея на областния управител на Ловеч Сурай Велиева (виж повече). Причината за преместването е отхвърлянето от страна на парковата администрация на проект за 50 милиона евро за ски зони в националния парк в непосредствена близост до резерватите „Царичина” и „Боатин”.

Според Закона за защитените територии обаче не се разрешава строителството на нови спортни съоръжения в националните паркове.