Новини

червен аполон
23 Май 2024
71
Експерти от WWF и природозащитната коалиция "За да остане природа в България" направиха преглед на резултатите на дейностите, финансирани по оста „Натура и биоразнообразие“ по приключилата програма „Околна среда“.

Прегледът показва, че средствата по програмата не са усвоени изцяло, въпреки наличието на големи природозащитни дефицити, около 30 милиона лева са пренасочени. Експертите препоръчват тази грешка да не се допуска отново при изпълнение на новата програма „Околна среда 2021 - 2027“. В момента все още има време средствата да се планират адекватно.

Системна е липсата на прозрачност за изпълнените дейности и резултатите от тях по част от проектите - липсва информация къде и какво е свършено, както и кои са местообитанията, които са опазени или възстановени по даден проект.

Има и проблеми с качеството на някои проекти и контрола на допустимите дейности по тях. Например горско държавно предприятие залесява с чужди видове.

В други природозащитни проекти мащабно се финансират дейности с неясна или спорна природозащитна полза, като строежи на пътища или на фотоволтаици в частно стопанство.

Към всяка от различните групи проблеми авторите на прегледа дават и препоръки за избягването му в бъдеще.

В текста са представени и най-големите ползватели на средства по приоритетна ос "Натура 2000 и биоразнообразие", като се обръща внимание, че чрез директните бенефициенти голямата част от средствата достигат до едни и същи фирми - подизпълнители
22 май
Елате да отпразнуваме заедно най-голямото ни богатство - съхраненото биоразнообразие, а и да изпратим на вълнуващо приключение по Балканския Зелен пояс нашия колега - пътешественика Петър Ванев!
"Хижа на годината" 2024
08 Май 2024
109
На 16 май 2024 г. С пресконференция и парти в Кино Кабана ще бъде даден официалният старт на тазгодишната кампания “Хижа на годината”, съвместна инициатива на 360mag.bg и Български туристически съюз.
Байк и Рън за Чепън
30 Апр. 2024
145
372 колоездачи, 192 бегачи и 19 дуатлонисти взеха участие в 13-ия Байк и Рън за Чепън  в района на Драгоман и Чепън планина през изминалия уикенд, съобщават организаторите от магазини “Стената” и Община Драгоман.
Иван Христов, теренна работа
Експерти от неправителствени и научни организации, подкрепени от отговорните  институции, ще проучват възможността за премахване на излезли от употреба и/или прекомерно увреждащи околната среда преградни хидротехнически съоръжения по реките от басейна на река Янтра.
президентство
23 Апр. 2024
326
Коалиция “За да остане природа в България” изпрати до Президента Румен Радев писмо с искането за налагане на частично вето върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите
Призив
Призив на Коалиция "За да остане природа в България" до президента за вето върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите
22 Апр. 2024
304
Коалиция "За да остане природа в България" призова президента на Републиката - Румен Радев да упражни правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) и да върне за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ), приет от Народното събрание (НС) на 19 април 2024 г., в следните му части (§ 9, § 13, § 19-21 по доклада на второ четене1)

Подробните мотиви може да видите в пълния текст на писмото. 
ЗООС
11 Апр. 2024
1563
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ алармира за недопустими поправки в три закона, един от които е Законът за опазване на околната среда, пробутвани между първо и второ четене през друг закон.
 
лого
Коалиция "За да остане природа в България" внесе становище срещу предложените промени в ЗООС и ЗУТ, застрашаващи околната среда
10 Апр. 2024
620
От името на Коалиция "За да остане природа в България" Сдружение за изследователски практики – инициатива Зелени закони внесе становище срещу предложените промени в Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. 
Според природозащитниците този законопроект следва да бъде категорично отхвърлен, защото нарушава конституционното право на българските граждани на благоприятна околна среда. Подробните мотиви може да видите в пълния текст на становището. 
20 Март 2024
35
Коалиция "За да остане природа в България" изпрати на министерство на земеделието писмо с източници на информация относно въздействията от прилагане на мярка пасторализъм върху природни местообитания и местообитанията на видове в трите национални парка в България.