Природен парк „Странджа” бе възстановен въпреки решение на Върховния административен съд през 2006 г., с който паркът бе заличен.

1125
Природен парк „Странджа” бе възстановен въпреки решение на Върховния административен съд през 2006 г., с който паркът бе заличен.
След установяване и спиране на незаконното строителство на туристически комплекс „Златната перла” в началото на 2006 г., инвеститорът Краш 2000 и община Царево се опитаха да заличат парка с цел узаконяване на незаконния строеж. Масовите протести и активната гражданска позиция в последващите седмици убедиха Народното събрание да възстанови със закон не само Природен парк „Странджа”, но и да предотврати подобни проблеми с останалите ни защитени територии. През Декември 2008 г. Върховния Административен Съд обяви строежът на Краш 2000 за "незаконен"!