Екологичната мрежа Натура 2000 в България е на път да бъде приета в пълния и обем (34 % от площта на България), предложен от учените и от неправителствените организации.

1951
Екологичната мрежа Натура 2000 в България е на път да бъде приета в пълния и обем (34 % от площта на България), предложен от учените и от неправителствените организации.
Първоначално държавните институции възнамеряваха да допуснат в Натура 2000 не повече от 5 % от площта на България, т.е. площта на вече съществуващите български защитени територии. Благодарение на ежеседмичните граждански протести, информационните кампании за Натура 2000 из цялата страна и интензивната комуникация с българските институции и Европейската комисия, правителството ни бе заплашено от спиране на европейските структурни фондове и постепенно прие 33,89 % от територията на България в Натура 2000. Очаква се да бъдат приети и допълнителни територии, вкл. Рила-буфер.