Спиране на заменките с български гори

1158
Спиране на заменките с български гори
На 16 Януари 2009 г. българското правителство прекрати порочната законова практика за "заменките на гори и земи". До забраната се стигна под натиска на обществеността, която се възпротиви срещу масовото застрояване на черноморските и планински райони и унищожаването на ценни гори.

Загубите за държавата от замените на гори и земи за последните 4 години бе оценена от експерти на 8 милиарда лева. Огромните размери на тази незаконна държавна помощ предизвика и реакция на Европейската комисия в междинния доклад за напредъка на България от 12.02.2009 г.

Към 2023 г. заменените гори още не са върнати на държават, държавата се опитва да спаси заменителите с фалшиви пазарни оценки, но ЕК заведе дело срещу България в Европейския съд на 30.10.2023 г.