Зелени Закони

Зелени Закони
  • Телефон: +359 885 989593 - Вера Стаевска, Ръководител проект/ Председател на Управителния съвет на СИП
  • Имейл: sip.bulgaria @ gmail.com
  • Уебсайт: www.zelenizakoni.com/

Инициативата "Зелени закони" е основна част от работата на организацията с нестопанска цел "Сдружение за изследователски практики". Уставът и  други стратегически и организационни документи на СИП са на разположение ТУК

От 2014г. насам „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

Инициативата "Зелени закони" досега се разви чрез помощта на много граждани и доброволци, както и с донорство на следните 3 проекта:

1. От октомври 2019г до март 2022г. Сдружение за изследователски изпълнява проект "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони". Той е подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021. Оператор на Фонда е Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. 

Други наши членове

Виж всички членове