Класната стая на ученици с увреден слух по случай 1 юни бе в националния парк „Централен Балкан“

02 Юни 2016
6135
Класната стая на ученици с увреден слух по случай 1 юни бе в националния парк „Централен Балкан“
Екскурзията бе организирана от Сдружение АГРОЛИНК и Дирекцията на на националния парк „Централен Балкан“ с финансовата подкрепа на фирма АРМИНА и други фирми от биобранша и индивидуални дарители. Учители в този необикновен за децата ден бяха Симеон Симеонов и Лальо Начев от дирекцията на парка „Централен Балкан“. Децата научиха по занимателен начин за важността от опазването на планините, за резервата „Северен Джендем“ – най-високо разположения резерват в парка в подножието на връх Ботев. Разказите за вековните букови гори, за всички обитатели на парка като сокол, скален орел, скалолазка, дива коза, мечка, вълк, благороден елен, сърна впечатлиха децата. Това, което те няма да забравят е панорамата, която се откри пред тях от водопада Видимско пръскало. Някои от тях за първи път видяха водопад.

„Уроците навън и сред природата, вместо в затворената класна стая, са много по-добри. Така ученето става естествен процес, поради любопитството на децата и те са в стимулираща интереса им среда. Многообразният свят на природата не бива да бъде показван само от страниците на учебниците. Затова е и нашата биоградинка в двора на училището”, каза д-р Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК.

„Благодарим на дирекцията на парка „Централен Балкан“ за възможността да се запознаем с част от красотата на Стара планина. Образователната програма „ Паркът като класна стая“ е чудесна инициатива и нека повече деца да се включат в нея“ каза, Албена Спасова, която ръководеше групата и общуваше с децата на жестовия език.

Този ден бе подарък за учениците за техния детски празник, така и за парка с радостта, че са домакини по случай 25-та годишнина на парка.

Мисията на АГРОЛИНК е да насърчава устойчивото развитие, повишава информираността и осъзнатото потребление и да подкрепя опазването на околната среда.