" /> Търговското споразумение между ЕС и САЩ поставя под сериозен риск европейското земеделие

Търговското споразумение между ЕС и САЩ поставя под сериозен риск европейското земеделие

Търговското споразумение между ЕС и САЩ поставя под сериозен риск европейското земеделие
Очакванията са това да доведе до силна конкуренция и по-ниски цени за много производители в ЕС, което ще застраши селскостопанските предприятия в цяла Европа, както и до отрицателни въздействия върху селските райони и интересите на потребителите. Според доклада, наличието на цели селскостопански сектори в ЕС, например производството на жито, царевица, маслодайни семена, пасищно говеждо месо, пилешко и др. ще бъдат изложени на риск от споразумението [2">. Министерството на земеделието на САЩ прогнозира спад в цената, платена на европейските земеделски стопани във всяка категория храни. [3">
Ивайло Попов от За Земята коментира, че „ТТИП ще бъде лоша сделка за европейското селско стопанство. По-голямата част от земеделските стопани в ЕС се предвижда да загубят, а предвид че много от тях вече трудно се борят да оцелеят, това би могло да бъде финалният удар за тях. Налице е реална опасност европейското селско стопанство да се пожертва, за да се сключи ТТИП на всяка цена“.
Според доклада корпоративни лобита, както от САЩ, така и от Европа, настояват за по-голям достъп до общите селскостопанските пазари, като тези отвъд океана се фокусират специално към по-високите стандарти за безопасност на храните и хуманно отношение към животните в Европа. Дори и да се запазят стандартите в ЕС, увеличаването на вноса от САЩ ще се случи, като се гарантират огромни възможности за износ и печалби за хранителните корпорации и американските ферми за сметка на европейските селски стопани.
Ивайло Попов допълни: „Основните печеливши от сделката ще бъдат корпоративните хранителни гиганти и огромните индустриални американски ферми, които вече имат по-големи икономии от мащаба и по-ниски производствени разходи. Всяко премахване на ограниченията на ЕС ще означава голямо увеличение на вноса и може да бъде последният пирон в ковчега за някои земеделски сектори в ЕС. "
В доклада се подчертава, че интересите на потребителите и опазването на околната среда могат да пострадат също, тъй като и американските власти, и организациите на производителите открито призовават ЕС да отслаби правилата в такива области, като одобряването на ГМО храни, условията за безопасност на пестицидите и за забраните за употреба на хормони и патогенни измивания в производството на месо.

По отношение на ползите за селското стопанство на ЕС доклада предвижда те да бъдат ограничени до само няколко сектора (например производство на сирене), но дори и те са зависими от това дали САЩ ще отстъпят от нетарифните мерки, които използва за ограничаване на търговията.
Припомняме, че двадесет министри на земеделие наскоро изразиха загриженост относно кумулативното въздействие върху селското стопанство на ЕС от ТТИП, споразумението за Меркосур и на канадската търговска сделка на съюза (CETA), изисквайки Европейската комисия да направи оценка на въздействието до септември. [4"> От За Земята съобщават, че ще изпратят доклада на Министерство на земеделието и храните, както и на селскостопанските организации, като се надяват да започне конструктивен диалог и оценка на въздействието, както на ТТИП, така и на споразумението с Канада (ВИТС/CETA) върху селското стопанство и развитието на селските райони в България.

[1"> Beckman, J., Arita, S., Mitchell, L., & Burfisher, M. (2015). Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures.

[2"> Всички изследвания, базирани икономическо моделиране предвиждат, че ако митата в ЕС се премахнат ще има значително увеличение на внос от САЩ на телешко до 3 млрд. долара. Традиционните ферми за пасищни телета, произвеждащи висококачествено месо се считат за потенциално застрашени от вноса на по-евтино телешко от САЩ.

[3"> Beckman, J., Arita, S., Mitchell, L., & Burfisher, M. (2015). Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures.

[4"> Двадесет министри на земеделие наскоро изразиха загриженост относно кумулативното въздействие върху селското стопанство на ЕС от ТТИП, споразумението за Меркосур и на канадската търговска сделка на съюза (CETA), изисквайки Европейската комисия да направи оценка на въздействието до септември. Опозицията е водена от Франция и Ирландия с подкрепата на AT, CY, EE, EL, HU, LV, LT, LU, PL, RO, SI, BE, SK, IT, FI, HR & BG http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7629-2016-INIT/en/pdf