Над 300 кг. отпадъци бяха събрани по време на почистването на пещера Леденика

Над 300 кг. отпадъци бяха събрани по време на почистването на пещера Леденика
Наред с това не липсваха и отпадъци, оставени от недобросъвестни туристи - найлонови опаковки, дъвки, монети дори фасове. Особено вредни са металните и пластмасови предмети, тъй като освен, че не са естетически, те замърсяват почвите и подземните води, които са обитавани от пещерните организми.
Инициативата беше организирана от Дирекция на природен парк "Врачански Балкан" и подкрепена от Българско пещерно дружество.