ДПП 'Врачански Балкан' представя сборник 'Фаунистично разнообразие на Природен парк Врачански Балкан'

ДПП 'Врачански Балкан' представя сборник  'Фаунистично разнообразие на Природен парк Врачански Балкан'
Сборникът ZooNotes съдържа 25 фаунистични статии за различни групи животи от района на природният парк. Статиите обобщават, както публикувани вече данни за района, така и много нови, отнасящи се до 1332 вида животни. Освен в печатен вариант,сборникът е наличен и онлайн на сайта на Пловдивският университет www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg.

Представянето на сборника ще бъде на 18 май в гр. София в залата на Националният природонаучен музей на адрес бул. Цар Освободител 1, от 10.00 часа