Конкурс 'Влез в час с уроците на природата'

Конкурс 'Влез в час с уроците на природата'
Средношколците от цялата страна и техните преподаватели са приканени да разкажат за най-интересния час, посветен на грижата за природата, който са имали или да опишат своята идея за такъв, вкл. чрез рисунка или видео клип. В конкурса могат да участват и нестопански организации и институции, като представят своята най-успешна образователна инициатива или занимание, посветени на отговорното отношение към околната среда. Организаторите отправят предизвикателство и към представителите на бизнеса, които имат активно отношение към образованието като път за постигане на устойчиво развитие. Те могат да се включат в конкурса, като представят своя практика/продукт в областта на извънучилищното екообразование.

Конкурс „Влез в час с уроците на природата“ е инициатива в рамките на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, изпълняван от седем неправителствени организации - фондация „Екоцентрик”, фондация „ЕкоОбщност“, сдружение „Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан”, сдружение „Екомисия 21 век“, сдружение ГЕУМ, сдружение „Зелени Балкани“ и НЧ „Бъдеще сега 2006”. Проектът стартира преди една година, мотивиран от необходимостта за стандартизиране на качеството на образованието за устойчиво развитие в страната и от липсата на мрежа от организации, които ефективно да обменят опит и добри практики, и да популяризират своите дейности в тази сфера.

„Златен орех” е мрежа от организации в България, които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Тя е отворена за всички съмишленици на идеята за учене през целия живот – нестопански организации и бизнес, учители и учащи, местни общности и медии, образователни и други държавни институции, които търсят или провеждат обучения с такава насоченост. Всички заинтересовани страни ще могат да кандидатстват и се присъединят към мрежата още тази пролет.
Условията за участие и подробна информация за конкурса можете да намерите на интернет страницата на мрежата „Златен орех“ – www.zlatenoreh.net.


КОНКУРС „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

„Златен орех“, първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование, обявява национален конкурс с фокус върху опазването на околната среда и ролята на човека.

Кой може да участва
• ученици от 8. до 12. клас
• учители в начално, основно и средно образование
• нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности
• социално отговорен бизнес

Категория за ученици
Кой е най-интересният час, свързан с природата и човека, който сте имали досега? А какъв час си мечтаете да имате? Разкажете ни за най-готиния час по опазване на околната среда и мястото на човека в нея, на който сте присъствали или искате да имате, като ни изпратите:
• рисунка – снимка на рисунката в дигитален формат или самата рисунка в дигитален формат заедно с кратко описание към нея, от което да става ясно дали това е идея за провеждане на часа, или вече проведен час,
или
• видеоклип – връзка (в youtube, vimeo, vbox7 или друг сайт за споделяне) към свой клип с продължителност до 10 минути заедно с кратко описание към него, от което да става ясно дали това е идея за провеждане на часа, или вече проведен час.
За участие ще се допускат ученически отбори, състоящи се от до трима ученици, от 8. до 12. клас, и един техен учител.

Категория за учители
Имате идея за провеждане на един необикновен час по опазване на природата и мястото на човека в нея? Опишете ни я в свободен текст до 1 печатна страница.

Категория за нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности
Представете ни своята най-успешна образователна инициатива или занимание, като ни изпратите:
• описание в свободен текст до 1 печатна страница; или
• снимка и свободен текст към нея до 1 печатна страница; или
• връзка (в youtube, vimeo, vbox7 или друг сайт за споделяне) към видеоклип с продължителност до 10 минути и свободен текст към него до 1 печатна страница.Категория за социално отговорен бизнес
Ако вашият бизнес има активно отношение към образованието като път за постигане на устойчиво развитие, включете се в конкурса, като ни представите най-добрата си практика или иновация (услуга, игра, играчка, книга и др.) в областта на екообразованието или извънучилищното образование. Изпратете ни описание в свободен текст до 1 печатна страница и приложете онагледяващи материали по своя преценка.

Как да участвате
Изпратете своите предложения до 10.02.2016 г. на our@zlatenoreh.net или на адрес: гр. София 1309, ул. Царибродска 51-59, вх. А, ет. 1, за фондация „Екоцентрик“ (важи датата на пощенското клеймо). Не забравяйте да напишете своите имена, училище/организация, населено място, ел. поща и телефон.
С участието си в този конкурс вие се съгласявате предложенията и имената ви да бъдат публично известявани и публикувани в печатни и онлайн медии. Всички желаещи могат да участват с до 3 предложения в своята категория. Приемат се кандидатури само на български език и за занимания, осъществявани на територията на страната.

Срок за участие: 10.01.2016 г. - 10.02.2016 г.

Как ще протече конкурсът
Получените в срок предложения ще бъдат разгледани от жури, което ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от категориите. Печелившите ще бъдат обявени на www.zlatenoreh.net и https://www.facebook.com/ourbg.
Наградите ще бъдат връчени през месец март по време на заключителното събитие по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“. Всички печеливши ще бъдат уведомени и по ел.поща.

Наградите
• Трите най-добри идеи в категория „Ученици“ получават неформален обучителен уикенд в младежкия интерпретационен еколагер в с. Очин дол, общ. Мездра, ПП „Врачански Балкан”.
За всички участници се осигуряват нощувки, храна и двудневно занимание. Транспортните разходи са за сметка на участниците.
• Трите най-добри идеи в категория „Учители“ и трите най-добри идеи в категория „Нестопански организации и институции“ получават неформален обучителен уикенд в „Училище сред природата” в с. Гудевица, общ. Смолян.
За всички участници се осигуряват нощувки, храна и двудневно занимание. Транспортните разходи са за сметка на участниците. В категория „Нестопански организации и институции“ наградите важат за един представител от организациите-победители.
• Трите най-добри идеи в категория „Социално отговорен бизнес“ получават почетна статуетка „Златен орех“ и безплатно рекламно позициониране в първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие „Златен орех“.

За информация и въпроси, пишете на our@zlatenoreh.net , https://www.facebook.com/ourbg или посетете www.zlatenoreh.net.