Храна за боклука или храна за чинията? Възможен ли е обяд без отпадъци на следващия курс на „Училища за готвене“?

Храна за боклука или храна за чинията? Възможен ли е обяд без отпадъци на следващия курс на „Училища за готвене“?
Курсът „Как да направим обяд без отпадъци?“ е насочен към всеки един от нас. Ние предлагаме да започнем от нашата чиния. На този курс ще поговорим и ще покажем на практика как да сведем до минимум хранителните отпадъци в нашата кухня. Ще направим „zero waste“ пица и други ястия от едно обедно меню без отпадъци. За пицата ще използваме продукти, които в нормалните ресторанти биха изхвърлили, заради не дотам естетичния им и търговски вид. Ще научим още как да оползотворим „отпадъците“ и да ги превърнем във вкусна трахана, която може бързо и лесно да се превърне в питателен обяд.
По време на курса ще поговорим и за мащабите на разхищението на хранителни продукти в развитите индустриални държави и възможните алтернативи, и как това се отразява на икономиката и околната среда.

Близо една трета от хранителните продукти попадат на боклука, вместо в трапазарията. Проблемът с огромните количества изхвърляна храна е глобален и решението му би трябвало да се търси на всички нива. А то започва още на полето и продължава по цялата верига - супермаркети, пекарни, частни домакинства и така до сметищата.

Най-малко 1 милиард души по света страдат от хронично недохранване. Докато в бедните страни недостигът на храни е породен от неефективните методи за прибиране, съхранение и транспорт на реколтите, в богатите държави най-големи загуби експертите регистрират в края на веригата, тоест при потребителите. В резултат на тези загуби в богатите и по-бедните страни се оказва, че над 2,6 милиона хектара обработваеми земи произвеждат само „за боклука“.

Училища за готвене - пътя на храната до нашата чиния, са практически курсове за готвене, част от дейностите по проект Училище за устойчиво развитие и активизъм на За Земята и Приятели на Земята Европа, който промотира неформални методи за екологично образование с особен акцент върху придобиването на практически умения и изграждане на информирана гражданска позиция по глобални теми, които засягат, както хората, така и природата.