Си Ви Ес - България

Си Ви Ес - България
  • Web site:http://cvs-bg.org/
Си Ви Ес - България (Сдружение за доброволчески труд) е официално регистрирано като организация с нестопанска цел на 6-и юни 2002. Организацията е активна на национално и международно равнище от 1998 и е част от международната мрежа за доброволчески труд и мир - Ес Си Ай (SCI – Service Civil International)

Целите и задачите на Си Ви Ес - България са да разпространява идеята за доброволческа работа чрез организиране на доброволчески инициативи, да мотивира младите хора да участват в такива дейности, да популяризира и подкрепя международното сътрудничество и солидарност, социалната справедливост и опазването на околната среда.

За да постигне тези цели, Си Ви Ес - България работи в сътрудничество с организации и институции както в България, така и в чужбина. Най-важните дейности на Си Ви Ес - България са да организира краткосрочни и дългосрочни международни доброволчески обмени, тренировъчни курсове, семинари, обучителни визити, пленери и дискусии. Си Ви Ес - България дава възможност на младите хора да участват в доброволчески проекти в различни сфери на живота – култура, екология, изкуство, работа с деца и хора в неравностойно положение, както в България, така и по целия свят.

Приятели на коалицията

Виж всички приятели