Сдружение «За Ехо»

Сдружение «За Ехо»
Това е реализацията на една мечта! Сдружението, чиято главна цел е да подпомогне хижите в България, посрещането в планината и разумното поведение сред природата, си избра хижа Ехо в национален парк "Централен Балкан" за модел, по който да работи. СПТД "Академик" - Русе, което досега стопанисваше хижата самостоятелно, се отзова на предложението за съвместно сътрудничество и с общи усилия вече вървим по пътя към осъществяване на нашите идеи. А те са:

- Екологосъобразно развитие на хижа Ехо с цел превръщането й в еталон за устойчиво управлявана българска хижа, в съответствие с Плана за управление на НП Централен Балкан. Устойчиво използване на природните ресурси и справяне с отпадъците, енергийна ефективност.

- Хижа Ехо като гостоприемно и уютно място за настаняване в планината, където посетителят ще получи толерантно отношение и информираност сред приятелска среда. Възможност за потребяване разнообразни допълнителни услуги, в съответствие с правилника за вътрешния ред в хижата.

- Популяризиране на хижа Ехо като място за обучения и срещи, мероприятия (свързани с опазване на околната среда, адекватното пребиваване в планината, както и чисто научни занятия за ученици и студенти) насочени към по-широк кръг от хора. Оптимизиарана заетост на хижата целогодишно чрез успешно реализирана маркетингова стратегия.

- Достигане на положителни финансови резултати чрез разширяване на стопанската дейност на хижата, подобряване на материалната база и ангажиране на отговорен персонал. Участие и осъществяване на еко-проекти, за повишаване отговорността към природата.

- Изграждане на имидж за съвременна, комфортна и модерна хижа, отговаряща на световните стандарти за място за пребиваване в планината.

**************
Сдружение "За Ехо" е създадено в град София на 24.02.2009 от млади и пътуващи хора, планинари, планински водачи, природозащитници и приятели на хижа Ехо.

Управителният съвет е от 5 души:

Михаил Михов - председател;
Ирина Шаламандова - член на УС;
Ваня Бонева - член на УС;
Любомир Попйорданов - член на УС;
Теодор Василев - член на УС.

Дейността на сдружението се подкрепя от следните организации:

Екологично сдружение "За Земята"
Туроператор за планински и познавателен туризъм "Одисея-ин"
Асоциация "Планини и хора"
Народно Читалище "Бъдеще сега"

Приятели на коалицията

Виж всички приятели