Съюз на ловците и риболовците в България

НЛРС-СЛРБ е национална организация, oснована през 1898 г., която представлява интересите на повече от 100 000 организирани ловци и 15000 риболовци, членуващи в 150 ловно-рибарски сдружения в цялата страна. Управителният съвет на националната организация заседава в централния офис в гр. София, бул. Витоша 31-33, а негов председател е доц. д-р Христо Михайлов.

НЛРС “СЛРБ” е правоприемник и наследник на Ловно-стрелческа организация “Сокол” и Българския рибарски съюз, обединени през 1948 г. в единна организация. През цялото си съществуване организацията неизменно защитава принципа, че дивечът и рибата са национално богатство и всички български граждани са собственици на дивата природа.

НЛРС-СЛРБ, като природозащитна организация подкрепя лова и риболова, в съответствие с принципите на разумно и устойчиво ползване на природните ресурси; работи за поддържане на биоразнообразието в дивата фауна и ихтиофауната на страната, като се грижи за устойчивото стопанисване и опазване на дивечовите и рибни запаси, развитието на ловните и риболовни спортове и киноложкото дело, възпитава в любов към природата.

НЛРС “СЛРБ” взаимодейства и сътрудничи с всички държавни и обществени институции, органи и организации, имащи отношение към опазването на българската природа и нейното дивечово и рибно богатство.

НЛРС “СЛРБ” развива широко международно сътрудничество със сродни ловни и риболовни организации. Съучредител и пълноправен член е на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) от 1931 г., член на Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE) от 2000 г., на Международната конфедерация по риболовни спортове (CIPS) и на Международната федерация по риболовни спортове (FIPC).

Приятели на коалицията

Виж всички приятели