Редовно обгазяване със серен диоксид в Димитровград след възобновяването на работата на ТЕЦ „Марица 3“ през 2021 г. Случайност?

тец
От май 2021 г. насам Димитровград страда от редовно обгазяване със серен диоксид. Този период съвпада с възобновяването на работата на местната централа „Марица 3“, която произвежда ток от въглища – процес, при който се генерира серен диоксид, наред с други замърсители като азотни оксиди и прах. За тези две години и половина в града са отчетени 62 превишения на нормите за серен диоксид. Проверка на „Грийнпийс“ – България показва, че в 59 от тези случаи ТЕЦ „Марица 3“ е била в експлоатация.

Замърсяването със серен диоксид се измерва и за него са въведени пределно допустими стойности, защото съществуват сериозни доказателства за отрицателни въздействия върху здравето в резултат на излагане на този замърсител. Те включват респираторни състояния като хронична обструктивна белодробна болест, бронхит и заболявания като инсулт, сърдечносъдови заболявания и (чрез фините прахови частици) рак на белия дроб. 

Връзката между замърсяването на въздуха в Димитровград и работата на ТЕЦ „Марица 3“, свързвана с енергийния бизнесмен Христо Ковачки, е многократно посочвана и от контролния орган – Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково. 

Именно РИОСВ-Хасково през пролетта на 2022 г. установи редица нарушения на разрешителното за работа на ТЕЦ „Марица 3“ и я затвори принудително. Централата обжалва мярката и съдът ѝ позволи да работи, докато делото тече. На днешното заседание се очаква разглеждане на техническа експертиза за състоянието на инсталацията. 

В община Димитровград живеят и работят 45 000 души, заложници на регулярно замърсяване на въздуха. Тяхното право да дишат чист въздух зависи от това дали мярката на РИОСВ – Хасково за принудителното затваряне на серийния замърсител ще издържи в съда.

Началото на обгазяването през 2021 г. съвпада с изваждането на ТЕЦ „Марица 3“ от студения резерв на страната
 
Хроничните проблеми със замърсяването на въздуха започват с пускането в експлоатация на ТЕЦ „Марица 3“, която до май 2021 г. е част от студения резерв на страната

димитровград


До края на календарната 2021 г. от официалната измервателна станция за качество на въздуха в Димитровград са регистрирани 30 превишения на средночасовата пределно допустима норма за концентрация на серен диоксид от 350 µg/m3. Така е надвишен общият брой допустими превишения за една календарна година, който е 24. ТЕЦ „Марица 3“ не е работила само в един от тези случаи
 
През 2022 г. замърсяването продължава с пълна пара
 
На 7 април 2022 г. след разпалване на инсталацията на ТЕЦ „Марица 3“ са регистрирани три последователни часа с превишения на алармения праг за замърсяване със серен диоксид от 500 µg/m3. На 10 септември 2022 г. само за 12 часа в Димитровград са регистрирани пет превишения на средночасовите и едно превишение на средноденонощните норми за серен диоксид. Три от тези стойности преминават дори алармения праг от 500 µg/m3, измерен в три последователни часа, с най-висока стойност от 2002.42 µg/m3. Обмисля се евакуацията на града, но не се стига до такава мярка. Затова РИОСВ – Хасково отново иска временно спиране на ТЕЦ „Марица 3“.
 
2023 г. - нова година, нов проблем

През 2023 г. проблемът с обгазяването със серен диоксид остава, като превишенията на средночасовата норма са девет до средата на ноември. ТЕЦ „Марица 3“ работи при осем от тези случаи. Тази цифра, значително по-малка от предходните години, се дължи най-вече на факта, че в продължение на близо пет месеца (от април до септември) централата почти не е работила. 

Повече подробности за хронологията на замърсяването със серен диоксид в Димитровград с конкретни примери можете да намерите на сайта на „Грийнпийс“ – България.

Снимки от акцията на активисти на „Грийнпийс“ в ТЕЦ „Марица 3“ през октомври могат да се ползват оттук.