Фондация 'Биоселена'

Фондация 'Биоселена'
Фондация за биологично земеделие "Биоселена" е българска неправителствена организация. Фондацията е учредена през 1997 г. от Научен институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария.

Основната цел на Биоселена е развитие и подпомагане на биологичното и устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и околната среда.

От септември 2012 година Биоселена работи в тясно сътрудничество с няколко от членовете на Коалицията: Българско дружество за защита на птиците, Българска фондация Биоразнообразие и WWF Дунавско карпатска програма в България по проект "За Балкана и хората". Проектът цели да ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България

Биоселена ще си сътрудничи с Коалицията "За да остане природа" по въроси, касаещи утвърждаване на биоземеделието и развитие на земеделска политика отчитаща нуждите и взаимосвързаността с опазване на околната среда.

Приятели на коалицията

Виж всички приятели