Асоциация 'Планини и хора'

Асоциация 'Планини и хора'
Асоциация "Планини и хора" е учредена на 12 ноември 1997 г. като доброволно сдружение с идеална цел на физически и юридически лица, обединени от общи професионални и хоби интереси, свързани с планината и природата.

Асоциацията има за цел да подпомага и насърчава развитието на устойчив и екологичен туризъм в планинските и полупланинските райони на България, както и практикуването на спортове сред природата.

Асоциация "Планини и хора" съдейства за повишаване на екологичната култура в планината, подпомага изграждането и подобряването на базисна инфраструктура, маркировка и екипировка в планините, и на катерачните обекти с цел безопасност, и работи активно за внедряване на единна система от изисквания към професионалната квалификация на планинския водач.

Ще продължават да се провеждат специализирани курсове с цел повишаване професионалната квалификацията на членовете на Асоциацията.

Голяма част от проектите на Асоциацията се осъществяват с доброволния труд на нейните членове, преобладаващата част от които са динамични млади хора с университетско образование, богата езикова култура и широки познания за българските планини.

Асоциация "Планини и хора" осъществява своята дейност в сътрудничество със сродни институции и организации, работещи за опазването на планините и развитието на планинския туризъм и инфраструктура.

Асоциацията подпомага своите членове като:

* организира и осигурява участието им в спортно-туристически мероприятия и състезания;
* осигурява им обучение, информация и застраховки с оглед тяхната безопасност при пребиваването им в планините;
* предоставя им богата информация за новости и събития в областта на планинския туризъм;
* извършва безплатна консултантска дейност;
* провежда беседи на тема планини, природа и спортове в планината.

Приятели на коалицията

Виж всички приятели