Асоциация на парковете в България (АПБ)

Асоциация на парковете в България (АПБ)

 

  • Адрес: 1000 София; ул. „Хан Аспарух” № 26, ап. 1
  • тел.: +359 887 820 870
  • e-mail: apb @ parks.bg
  • уеб сайт: https://parks.bg/
Асоциацията е неправителствена организация с идеална цел, създадена в обществена полза. Тя е учередена на 28.01. 2003 г. в София. Към настоящият момент в нея членуват всички 11 дирекции на природни паркове в България: Странджа, Русенски лом, Врачански балкан, Сините камъни, Златни пясъци, Рилски манастир, Беласица, Шуменско плато, Персина, Българка и Витоша.

Адресът на Асоциацията на парковете в България е:
1000 София,
ул. Хан Аспарух, № 26
тел: +359 887820870
E-mail: apb@bg-parks.net

Мисия на организацията: Развитие и опазване на системата от защитени територии в България, съхраняване на биологичното разнообразие на България и промотиране на устойчивото развитие чрез балансиране на екологичните, социални и икономически интереси.

Други наши членове

Виж всички членове