Обсъждане на възможностите и проблемите в механизмите за гражданско участие

На обсъждането присъстваха над 20 представителя на 16 различни организации. Те изтъкнаха проблеми с легитимността на неправителствените организации, участващи в различни съвети, както и за необходимостта от качествени критерии и доказване на опит при избор на експерти, представящи гражданскто общество. Обсъдиха се новите актьори - нерегистрирани активни групи граждани и нарочните атаки и подкопаването на доверието в НПО сектора, за да се прокарват определени бизнес интереси. Подчерта се важността въпреки всички трудности гражданските организации да използват пълноценно от съществуващите механизми за гражданско участие.

Подробности за дискусията може да прочетете тук

Докладът "Механизми за гражданско участие" е разработен по проект "Участие за природа", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС "За Земята" и Фондация Блулинк.