Тридневно обучение за доброволците по проект 'Участие за природа'

Обучението се проведе на 24-26 април 2015 в рамките на проект "Участие за природа", който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС "За Земята" и мрежа за гражданско действие "Блулинк" и с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 www.ngogrants.bg