Teрeнно проучване на защитени видове

Участниците в теренното проучване имаха възможност да проследят и наблюдават глухар с монтиран GPS предавател. Той се поставя в удобна раничка на гърба на птицата, засича всеки час местоположението на глухаря и го запазва в паметта си. Със специална антена и радиостанция експертите на БФБ и доброволците търсиха и откриха птиците по терена и изтеглиха събраните досега данни.

Глухарите се срещат само в най-старите иглоилистни гори и могат да бъдат използвани като индикатор за качестовот на гората. При създаване на мерки за опазване на глухарите, допринасяме и за опазването на вековните гори. Естествената мозаечна структура на старите иглолистни гори с големи отстояния между възрастните дървета дава възможност за по-лесен полет и движение в гората, а малките поляни с боровинки - за изхранване на малките през лятото. Гнездата пък се скриват в по-младите дървета.

Въпреки че е защитен, глухарят е и ловен обект. Това налага освен строг конктрол и обмисляне на различни възможности за осигуряване на по-голяма защита на вида. В допълнение, проучванията до този момент сочат, че около половината от находищата на глухарите са ИЗВЪН защитените територии, т.е. с потенциално възможно въздействие върху местообитанията им. Ето защо са необходими подходи, които да конкурират ловуването като бизнес. Такива могат да са фотографията и екологичния туризъм с цел наблюдението на глухари и други защитени видове, които се срещат във вековни гори. Развитието на тези подходи може да осигури приходи на местните общности благодарение на запазената им природа и така да се превърне ключов механизъм за устойчива природозащита.

Близък пример за това е Национален парк Керкини в Гърция, където хора от цял свят пристигат да гледат и снимат водоплаващи птици, а рибарите печелят повече от возенето на туристи с лодки, отколкото от риболова. Може би по тази причина там бракониерството е практически ликвидирано и посетителите могат да се доближат на няколко метра от множеството корморани, чапли и пеликани без птиците да се страхуват от тях.

Теренното проучване се проведе в рамките на проект "Участие за природа", който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС "За Земята" и мрежа за гражданско действие "Блулинк" и с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 www.ngogrants.bg