Обучение по онлайн комуникация за експертите на Коалицията

Обучител: Иван Димитров – съмишленик на опазванеот на природата (активен участник в ЗаВитоша), специалист дигитален маркетинг и медии.
Обучението е част от проект „Участие за природа“ и се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се състоя на 17 юли 2015.