Опазване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!
05 Март 2016
2
В писмото се съобщава, че Постоянния комитет на БК се информира периодично по проекта за строеж на автомагистрала Струма и че процедурата по обявяване на защитената територия в Кресненското дефиле и тези свързани със строежа на автомагистрала Струма могат да се движат независимо една от друга във времето.
05 Март 2016
2
Една част от промените в трасето са в резултат от изпълнение на условия и мерки в решението по ОВОС,В идейния проект на АМ „Струма”, Лот 3 е оптимизирано трасето на автомагистралата за спазване на нормите за проектиране на пътища и тунели, като са съобразени и следните изисквания в решението по ОВОС.
05 Март 2016
2
Писмото е относно разработването на допълнителни варианти за преминаването на АМ "Струма" през Кресненското дефиле. Прикачено е и становице на МОСВВ Становището на МОСВ се казва, че няма нормативни пречки за разработването на допълнителни варианти, а решението по ОВОС изрично изисква успоредно с "тунелния вариант" да бъдат търсени икономически и екологично оптимални варианти.
05 Март 2016
1
С него НПО настояват 1.Постянният комитет към Бернската конвенция да отвори фаил 2.да се намери природосъобразна алтернатива на магистралата 3. за цялостен ОВОС 4. за включване на Кресненското дефиле сред приоритетните места в НАТУРА 2000.
05 Март 2016
2
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията 1-3 декември 2003 г.
05 Март 2016
2
Договорът е спечелен от италианската фирма SPEA Ingegneria Europea. Споменява се, че договорът е подписан от българска страна и е одобрен от ЕК в Брюксел. В писмото се отказват налични финансови документи защото се засягат интересите на италианската фирма SPEA.
05 Март 2016
2
Докладът съдържа актуализация по файла от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.
05 Март 2016
1
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.
05 Март 2016
2
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията през април 2004 г. Препоръчва да се отвори файл във връзка с неспазването на препоръката, като по този начин се даде ясен сигнал на българското правителство.