Карадере - съдебни дела

Жалби, решения на съдилища.
Жалба на Макси 1 до Административен съд Бургас
Жалба на Макси 1 е против решение N 110/15.10.2014 на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта за извършване на екооценка за инвестиционно предложение за изграждане на луксозен къмпинг.

29.10.2014
432.83 KB (pdf) Свали
Жалба на Макси 1 до Върховен административен съд
Жалбата е срещу решението на Административен съд Бургас, с което Бургаския съд е отхвърлил жалбата на Макси 1 против решение N 110 на директора на РИОСВ Бургас за оттегляне на решение N БС-78/2014 г. на директова на РИОСВ – Бургас за преценяване на необходимостта на извършване на екооценка за инвестиционно предожение за изграждане на луксосен къмпинг
450.63 KB (pdf) Свали
Решение на Административен съд Бургас – февруари 2015 г,
Отхвърля жалбата на Макси против решение 110/15.10.2014 на директора на РИОСВ Бургас
240.59 KB (pdf) Свали
Решение на ВАС по дело 4406/2015 за Карадере
Делото оставя в сила решение на РИОСВ Бургас 110/15.10.2014, с което Инспекцията отмяня свое предишно решение проект за 'лукзосен" къмпинг на Карадере да не минава пълен доклад по Оценка на въздействието върху околната среда и връща проекта в начална фаза - подаване на уведомление.

19.10.2015, http://www.sac.government.bg/
275.88 KB (pdf) Свали
Жалба до АС Бургас срещу решение на РИОСВ Бургас 3364.29.05.2014
Делото обжалва това, че с решението е постановено да не се прави пълен доклад по екологична оценка на инвестиционно предложение "Изграждане на огради"
193.94 KB (pdf) Свали