Карадере - информация за инвеститорите

Описание на инвестиционните проекти, собственост, годишни отчети, структура на компаниите.
Отказ на МИЕ да даде на МАдара Юръп статут на инвеститор клас А
Мадара Юръп кандидатства пред Министерството на икономиката и енергетиката за инвеститор клас А.
През 2013 година Министерство на икономиката отказва статут на приоритетен инвеститор, тъй като проектът няма одобрена оценка за въздействие на околната среда и не отговаря на основните изисквания на Закона за насърчаване на инвестициите – да създава преки работни места. Министерството отбелязва, че работните места ще бъдат разкрити от бъдещите туроператори и наематели на ресторанти и заведения, които не поемат ангажимент по споразумението между компанията и държавата. Друг аргумент за отказ е липсата на осигурени инвестиции и намерението на офшорната компания сертификата да се използва за привличането им. Същевременно преди проекта да е минал през оценка на въздействието върху околната среда не може да се определи какви ще бъдат параметрите му и съответно да се гарантира размера на инвестицията – друго задължително изискване по Закона за насърчаване на инвестициите.
6.06 MB (pdf) Свали