Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси. Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.
Резюме на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“
Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси.
Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.
70.5 KB (doc) Свали
Процедура за включване на фермери от целевите общини в проекта
Съгласно заложените в проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ дейности и индикатори, в продължение на 4-те години на действие на проекта (септември 2012 – август 2016) очакваме минимум 30 ферми от целевия район да започнат да преработват и продават директно качествени храни и суровини и да увеличат приходите си поне с 15% в края на периода.

Наличните ресурси на проекта за подпомагане на фермерите и критерии за допустимост за включване на ферма в проекта може да видите в приложения файл.
176.5 KB (doc) Свали
Инфомационен бюлетин за Балкана и хората, апр. 2013
Първи брой на информационния бюлетин за дейностите по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“
2.52 MB (doc) Свали
Програма за обучение на АПБ за служителите на администрациите, отговорни за защитените територии
Обучението ще се проведе в Трявна в периода 22-26 април.
Формуляр за участие в студетски лагер 'За Балкана'
Лагерът ще запознае запалените природолюбителите с методите за изследване на растителни и животински видове и техните местообитания, с предизвикателствата при управление на защитена територия, как се оказва първа помощ при инциденти в планината и др. Предизвикателството ще се състои от 1ви до 5ти август в района на х. Амбарица.

Ако желаете да участвате, моля попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете на адрес: El.Ivanova@biodiversity.bg най-късно до 28 юли.


97.5 KB (doc) Свали
Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. май 2013
Втори брой на информационния бюлетин за дейностите по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“
870.94 KB (pdf) Свали
Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. юни 2013
Трети брой на информационния бюлетин за дейностите по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“
832.58 KB (pdf) Свали
Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. юли
Четвърти брой на информационния бюлетин за дейностите по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“
1.1 MB (pdf) Свали
Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. октомври
Пети брой на информационния бюлетин за дейностите по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“
1.3 MB (pdf) Свали
Инфомационен бюлетин за Балкана и хората - м. март
В този брой:
Стр.1 и 2 Накратко за дейностите описани в броя
Стр.3 За Балкана и хората на Агра 2014
Стр.4 Фермери черпят с уникални храни
Стр.5 Туристически предприемачи от Чипровци проявиха интерес към ПЕС
Стр.6 Обучение на WWF за работа с медиите
СТР.7 ПОСЕЩЕНИЕ НА високо ниво в първите две ферми,
регистрирани по Наредба 26
Д-р Стоилко Апостолов номиниран за лауреат „БИОФАКТОР“ за 2014
стр.8 Конкурс за дипломни работи
УС на проекта в с.Краево
1.44 MB (pdf) Свали
Формуляр с условия за участие и кандидатстване за младежки лагер 'За Балкана'
Ако желаете да участвате, моля попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете на адрес: El.Ivanova@biodiversity.bg най-късно до 20 юли.
100 KB (doc) Свали
Интервю с Мая Радева, номинирана за 'Активист на годината'
Интервю в сипсание "АгроКомпас" с бившата директорка на Природен парк "Българка" за смисъла на създаването, съществуването и опазването на „Българка“, за реализираните проекти в него, за работата си с WWF по плащанията за екосистемните услуги, за личните си намерения и неспиращата ѝ екозащитна дейност, но и за реалистичните си тревоги, свързани с бъдещето на Парка.
1.6 MB (pdf) Свали
Плащанията за екосистемни услуги - реалната цена на запазената природа
Разказ за пътуващия семинар на WWF по проект "За Балкана и хората", потенциала и предизвикателствата в Природен парк "Българка", среща с бизнеси, които разбират цената на природата. Списание "Агрокомпас".
2.06 MB (pdf) Свали
Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони: Природен парк Българка
Автор: Лора Жебрил
Природен парк „Българка“ е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, включваща разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни
ландшафти и обекти на неживата природа.
Целта на това проучване е да осигури необходимата информация за географското и социално-икономическо състояние на района, за видовете екосистеми, тяхното настоящо състояние и бъдещо развитие в района.
Настоящата задача се явява основопологаща при избор на екосистеми, предмет на по-нататъшни проучвания и анализи, както и ползването на екосистемните услуги в природния парк

Може да бъде изтеглен от http://awsassets.panda.org/downloads/pes_report__bulgarka_nature_park.pdf
Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони: Природен парк 'Врачански Балкан'
Автор: Лука Стефанов
Характеристики, сценарии за развитие и проекти на територията на Парка.
Докладът може да бъде изтеглен от: http://awsassets.panda.org/downloads/pes_report_vrachanski_balkan_nature_park_1.pdf
Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони: Западна Стара планина
Автор: Вяра Гаврилова
Характеристики, сценарии за развитие и проекти на територията на Парка.
Докладът може да бъде изтеглен от: http://awsassets.panda.org/downloads/pes_report_zapadna_stara_planina.pdf
Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони:Анализ на законодателството и публичните фондове в България, свързани с плащания за екосистемни услуги, добри европейски и световни практики и изготвяне на препоръки
„Плащания за екосистемни услуги” ПЕУ са многообразие от мерки, с които ползвателите на услуги от околната среда възнаграждават със субсидии или пазарни плащания стопаните, чиито земи осигуряват съответно опазване на речните басейни и горите, отвеждане на въглерода и съхраняване красотата на пейзажа, както и всички други услуги, предоставяни от екосистемите.

Автор на анализа: Нели Папазова
Може да бъде изтеглен от: http://awsassets.panda.org/downloads/pes_legislation_report_3.pdf
Предложение за подобряване на мярка пасторализъм
Предложенията са подкрепи от Коалиция „За да остане природа в България“, Инициатива „Прозрачни планини“, Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП), ЕКО-иновации ООД, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - СЕМПЕРВИВА, и Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза (АОРМДК) – гр.Кресна и са внесени в Министерството на земеделието и храните
10.79 MB (pdf) Свали