Лобиране / Закон за опазване на околната среда

29 Окт. 2009
891
Становището е внесено от международната природозащитни организация WWF с цел да бъде използвана при гласуване на промени в Закона. Становището касае поправки в процедурата за извършване на оценки за въздействието върху околната среда.
Становище на Асоциация на парковете в България относно ЗИД на Закона за опазване на околната среда
Въз основа на всички посочени мотиви предлагаме да отхвърлите разпоредбите на параграфи 2,3,4 и 5 на ЗАКОНОПРОЕКТ No 754-01-43 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.