Лобиране

Становища по законопроекти, преговори с политици, обществени обсъждания, информационни кампании, подписки, петиции и т.н. С други думи, граждански контрол и влияние на гаржданското общество върху управлението. И въобще, политика...
10 Ноем. 2009
3051
Отворено писмо във връзка с кампанията за избор на кмет на Община София, описващо Визията и ПРЕПОРЪКИ към Кмета на София

Писмото е изготвено и подкрепено от: Сдружение "Дарина", Фондация "Заедно - общуване за подкрепа и развитие", Сдружение “Доброволци България”, Сдружение „Плейцентър Приятели”, Фондация "Арника", "ИГ Пасивни сгради България" и Коалиция "За да остане природа в България".

10.11.2009
29 Окт. 2009
874
Становището е внесено от международната природозащитни организация WWF с цел да бъде използвана при гласуване на промени в Закона. Становището касае поправки в процедурата за извършване на оценки за въздействието върху околната среда.
06 Авг. 2009
1166
ГЕРБ започна да изпълнява предизборните си обещания!

Заповед № 1483 от 05.08.2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите при Министерския съвет на Република България

На основание на чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 от Устройствения правилник на Държавната агенция по горите и във връзка с чл. 14 б, ал. 3, чл. 14 в, ал. 3 от Закона за горите със Заповед№ 1483 от 05.08.2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите при Министерския съвет на Република Българиясе прекратява разглеждането на искания за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от горския фонд по реда на чл. 14 б от Закона за горите,както и заявления за изключване нагори и земи от горския фонд по реда на чл. 14 в, ал. 3 от Закона за горите за имоти, придобити след замяна след замяна с гори и земи от държавния горски фонд.
12 Юни 2009
1657
Коалиция „За да остане природа в България“ се обръща към партиите и коалициите, участващи в избори 2009 със списък от належащите проблеми, свързани с опазването на природата в България, които да бъдат адресирани както от кандидатите, така и от бъдещото управление.
25 Май 2009
1015
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
25 Май 2009
1075
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
25 Май 2009
1094
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
25 Май 2009
1750
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
25 Май 2009
1046
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
25 Май 2009
1025
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
25 Май 2009
1238
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
25 Май 2009
1136
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
25 Май 2009
1536
Въпросникът е изготвен от ЕС «За Земята» като част от проекта «Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на 'Помощи за Търговия», финансиран от ЕК.
Проектът е финансиран от Европейския Съюз. ЕС не носи отговорност за съдържанието на въпросника, както и за изпълнението на цялостния проект.
Проектът е изготвен от ЕС «За Земята»
Настояване от Народното събрание за публикуване и представяне на информация за всички извършени заменки от страна на Държавната агенция по горите.
13 Март 2009
829
05 Март 2009
772
Комисията отбелязва, че законите, които следва да забранят злоупотребите със замени на земя и гори, влизат в сила от 1 февруари (за горите) и от 1 март (за земята). Комисията щеследи отблизо ефективното прилагане на тези закони.
Всички заповеди за замени на гори за периода 30.04.2008 - 16.01.2009
19 Яну. 2009
894
14 Яну. 2009
870
Допълнителен доклад към доклад № 853-07-49 от 18.12.2008 г. на Комисията по земеделие и гори на НС след второто гласуване на ЗИД на ЗГ за второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на закона за горите

Изготвен след заседание на комисията на 13 януари 2009 год.

ПРедстои да бъде внесен за обсъждане и нови предложение в пленарна зала на НС на 14 януари 2009 год.
Становище на МРРБ за тълкуване на ски пистите като строителство и за изключването им от горския фонд
10 Яну. 2009
1321