Публикации / Ръководства

СПРАВОЧНИК за Европейски платформи от екологични неправителствени организации
За природозащитниците, търсещи подкрепа на международно равнище: този сборник с информация за най-активните организации и мрежи на европейско ниво ще ти помогне да се ориентираш в сферата на дейност на отделните организации и мрежи, както и в начините, по които можеш да се присъединиш към тях или да потърсиш помощ. Прегледът обхваща групата на Зелените 10 – обединение на 10-те най-активни екологични организации, както и други мрежи и организации със силно влияние и опит в работата с европейски институции.
666.92 KB (pdf) Свали
Kак гласът ни да бъде чут в Европейския съюз - наръчник за НПО
Как Европейските институции взимат решения? Как да организираме застъпническа кампания на европейско ниво? И още много информация за европейските институции, организации и медии можете да намерите в Наръчника ето тук:

http://act4europe.horus.be/module/FileLib/ONGGuide_BU.pdf

Наръчникът е изработен от Civil Society Contact Group, с подкрепата на Фондация "Чарлс Стюарт Мот" и Дирекция "Образование и култура" на Европейската комусия и е на български език.
Наръчник за европейските механизми за подаване на жалби
В наръчника може да бъде намерена следната информация:
Защо да използваме механизмите за подаване на жалби?

Кратък преглед на европейските институции, нормативни актове, техните отговорности и механизми за въздействие:
*Европейски омбудсман;
*Комисия по петициите към Европейския парламент;
*Процедура на Европейската комисия при неспазване на европейското законодателство;
*Комитет по прилагането на Орхуската конвенция
*Европейски съд;
*Бернска конвенция;
*Европейска служба за борба с измамите - ОЛАФ).

Наръчникът е разработен от ЕС "За Земята" и мрежата "Банкуоч" за Централна и Източна Европа (CEE Bankwatch Network).

Може да го използвате от следния адрес: http://www.zazemiata.org/guide/index.php
Как работи Европейският съюз?
Пътеводител за европейските институции, изработен и издаден от Дирекция "Публикации" към Европейския съюз. На български език.
2.98 MB (pdf) Свали
ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ. УМНИ СЪВЕТИ.
Ръководство за ЛЕСНИ и ПРИЛОЖИМИ съвети за това как да опазим природата. Изготвено от WWF с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
542.43 KB (pdf) Свали
Наръчник за добри практики и полезни съвети: Как да ограничим въглеродните си емисии и да се справим с климатичните промени
В забързаното ежедневие рядко си даваме сметка доколко дори и най-простите действия, свързани с бита, оказват влияние върху околната среда: храната, която ядем, транспортът, с който се придвижваме до работа, стоките, които купуваме...
Повечето от нас не знаят как съвсем малки промени в ежедневните ни навици биха имали огромно положително влия-
ние за опазването на природата.
В следващите страници “Коалиция за климата – България” ще ви даде няколко прости и практични съвета, които не само ще помогнат за намаляването на вредните емисии, които всеки от нас произвежда, но и ще имат благоприятно влияние върху
семейния бюджет.
3.39 MB (pdf) Свали
Юридическо ръководство за общности, които търсят екологична справедливост (на английски език)
В близо 100 страници, ръководството разглежда набор от правни похвати, които се прилагат от екологични организации по света. Наред с тях са представени и възможности от гражданската и наказателна система на международно, регионално и транснационално ниво. Ръководството съдържа множество препратки към повече информация и контакти за повишаване на
юридическия капацитет на неправителствените организации.

В отделно приложение има справка за полезни документи и информация относно правни институции в Африка, Латинска Америка, Европа, САЩ и на международно ниво.

Документът е резултат от сътрудничеството на голяма група от международни университети и граждански организации в рамките на проект EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия, в който от българска страна участва За Земята.

Краткото обобщение е тук:
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Legal-manual-final.pdf

Пълното ръководство може да бъде изтеглено от тук:
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/EJOLT_report_17.pdf

Приложението е тук:
http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Annex-report-17.pdf
Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество
Настоящият документ има за цел да даде основни насоки и да акцентира върху законовите инструменти за ефективна борба срещу проекти, увреждащи околната среда. В него е събран и синтезиран опитът на природозащитните НПО в борбата за опазване на околната среда в последните 10 години, който може да бъде от полза на всеки един български гражданин или НПО, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда.

Съдържа също представяне на основните закони, касаещи опазването на околната среда, както и бланки за жалба, сигнал, становище и може да бъда използвано от граждани и НПО като ръковоство сами да разрешават казуси, които ги вълнуват.

Наръчникът е разработен от Асоциацията на парковете в България по проект „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
www.ngogrants.bg
2.69 MB (pdf) Свали