Лобиране / Закон за горите

Протокол от проверка на РДГ София
21 Юли 2022
0
Опит за задържане на камион при кражбата на 1000 м3 дърва от горски подотдел 9096-в на Община Копривщица
21 Юли 2022
0
Задържани 1000 м3 незаконно отсечени дърва в горски подотдел 9096-в на Община Копривщица
21 Юли 2022
0
Прясна марка, нанесена след извършване на незаконната сеч с цел узаконяването й
21 Юли 2022
0
Незаконни сечи в държавни и общински гори над гр. Копривщица
21 Юли 2022
0
Незаконни сечи на стотици декари гори върху земеделски земи над гр. Копривщица
21 Юли 2022
0
Сателитна снимка на ДГС Родопи и ДГС Селище 2020 г.
20 Апр. 2022
0
ДЛС Борово 2020 г.
20 Апр. 2022
0
ДГС Ракитово 2020 г.
20 Апр. 2022
0
ДГС Селище 2020 г.
20 Апр. 2022
0
ДГС Батак сателитна снимка 2020 г.
20 Апр. 2022
0
Данни за запасите на 21 насаждения в ДГС Родопи при две последователни лесоустройства
20 Апр. 2022
0
Сателитна снимка ДГС Родопи 2020 г.
20 Апр. 2022
0
Кроношпан
14 Апр. 2022
0
Анализ на 100 дългосрочни договора за дърводобив 2022 г.
14 Апр. 2022
0