Рила, Паничище

Всички документи, свързани с плановете за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул", групирани в няколко категории по-долу.
Прокуратурата не намира незакононарушения на Паничище
По сигнала на коалицията "За да остане природа в България" и след подробно цитирани марки и номера на автомобили, багери и джипове Районна прокуратура Дупница отказва да образува наказателно производство и съдействие за прекратяване на незаконосъобразни действия.
Въпреки че нарушенията и престъпленията са явни, като в момента на териториятя на Националния парк "Рила" се движат моторни шейни, все още никоя от заинтересованите институции, полиция и прокуратура не вижда и не предприема адекватни действия.
492.47 KB (pdf) Свали
Сигнал до ДАГ за горски пътища на Паничище от 16.01.2008 г.
Сигнал за проверка на строителство на горски пътища в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, тъй като при теренна проверка бе установено изсичане на горска растилтелност и прокарване на горски пътища, обслужващи строителството на стълбовете на лифт х. Пионерска – х. Рилски езера, в земл. на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня. Допускаме, че тези по своя характер временни автомобилни горски пътища са прекарани в ГФ без разрешение от РУГ Кюстендил съгл. чл. 34.(2)2 от Наредбата № 39 от 10 Април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд.

Моля съгласно Вашата компетенция да окажете контрол върху спазването на закона и да ни информирате за резултатите от извършената от Вас проверка.
28.5 KB (doc) Свали
Сигнал за престъпления в Паничище до Окръжна прокуратурата
Според наличната информация се установяват разлики в границите на Национален парк „Рила” в участъка от път х. Пионерска – с. Паничище с имоти №00719 и №00730, в землището на гр. Сапарева баня. Доколкото няма информация те да са променяни при спазване на законовия ред, включително промени в Закона за защитените територии – приложение 1, предполагаме, че същите са извършени в условията на престъпления по чл. 283 и/или чл. 308 от НК.
30 KB (doc) Свали
ЗДОИ от Асоциация на парковете до ДНП Рила от 27.12.2007 г.
Искат се копия от всички констативни протоколи и актове, издадени във връзка със строителните дейности на всички пътища, лифт х.Пионерска-х. Рилски езера и водохващането в м. Черната скала, които се намират на територията на землищата на гр. Сапарева баня и с. Паничище - oбщина Сапарева баня, за периода от 1.01.2007 до 27.12.2007 година.
61 KB (doc) Свали
ЗДОИ от Асоциация на парковете до РИОСВ-София от 27.12.2007 г.
Иска се предоставяне на копия от всички констативни протоколи и актове, издадени във връзка със строителните дейности на всички пътища, лифт х.Пионерска-х. Рилски езера и водохващането в м. Черната скала, които се намират на територията на землищата на гр. Сапарева баня и с. Паничище - oбщина Сапарева баня, за периода от 1.01.2007 до 27.12.2007 година.
61.5 KB (doc) Свали
Акт №000774/2007 на РИОСВ-София, наложен на Община Сапарева баня за пътя
Община Сапарева баня е нарушила Закона за опазване на околната среда; пътят навлиза 500м. в Националния парк. Общината не е изпълнила задължението си да информира Директора на РИОСВ-София в най-ранен етап на своето инвестиционно предложение и не е била проведена задължителната по закон процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС.
556.11 KB (pdf) Свали
Наказателно постановление No.84/17.09.2007 г., наложено от РИОСВ-София на Община Сапарева баня
Налага се санкция от 10 000 лв. за нарушаване на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за Оценка на въздействието върху околната среда: Общината - възложител на разширението на пътя не е информирала РИОСВ за инвестиционното си намерение, няма писмено заявление за инвестиционното намерение и не е извършена Оценка на въздействието върху околната среда.
272.11 KB (pdf) Свали
Протокол 1841/22.08.2007 за извършена проверка от РИОСВ-София
Извършена е проверка на обект "Пътническа седалкова въжена линия х. Пионерска - х. Рилски езера". Унищожени са клекови формации в НП Рила за прокарване на подход до местата, където са изкопани изкопите и излята бетонова подложка за фундаментите на стълбовете. По документи не са открити нарушения.
479.24 KB (pdf) Свали
Протокол 1842/22.08.2007 за извършена проверка от РИОСВ-София
Извършена е проверка на реконструкцията и рехабилитацията на път х. Пионерска - Паничище. Община Сапарева баня не е уведомила РИОСВ-София за своето инвестиционно предложение, въпреки предписанието на ДНП Рила от 31.10.2006 г. да бъдат изпълнени изискванията на ЗООС - а именно предложението да бъде подложено на преценка за необходимостта от извършване на ОВОС.
305.98 KB (pdf) Свали
Протокол 2210/10.10.2007 за извършена проверка от РИОСВ-София
Извършена е проверка на обекти "Пътническа седалкова въжена линия х. Пионерска - х. Рилски езера" и път х. Пионерска - Паничище. МОСВ не е съгласувало проекта на Атомик Инвест за промяна по време на строителството. Промените не касаят трасето и габаритите на лифта, а основно конструкцията и местоположението на новите фундаменти, които е предвидено да се разположат над старите. Отделно МОСВ е съгласувало проект за промяна по време на строителството на горната лифтова станция. Главният архитект на Община Сапарева баня е отразил промените в разрешението за строеж чрез Заповед СБ-ОАГ-001/04.09.2007 г.
617.98 KB (pdf) Свали
Отговори на министър Чакъров на въпроси за Рила, Странджа и Иракли в Парламентарния контрол от 08.02.2008 г.
Или как е възможно един министър с пет хиляди думи да не каже нищо конкретно... По отношение на пътя от Паничище до хижа Пионерска: "Имайки предвид общественото предназначение и напредналата фаза на напредване на обекта и естеството на допуснатите нарушения, както и практическата невъзможност за възстановяване на предишното състояние, считам за нецелесъобразно прилагането на принудителни мерки като спиране на строителството и предписания за разрушаване на вече построеното."
59 KB (doc) Свали
Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно законността на лифта до х. Рилски езера
Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно извършващото се незаконно строителство на пътническа седалкова въжена линия от х. Пионерска до х. Рилски езера.
51.5 KB (doc) Свали
Постановление на Окръжна прокуратура Кюстендил от 11.03.2008 г.
Отказ на Окръжна прокуратура Кюстендил да разследва защо Община Сапарева баня подарява общинска и държавна собственост на офшорна компания Рила спорт АД.
128.17 KB (pdf) Свали
Становище на коалицията 'За да остане природа в България' отн. незаконното строителство на лифт Пионерска - Рилски езера
51.5 KB (doc) Свали
Отворено писмо на Франция - Рила до президента на Франция
В отвореното си писмо колегите от сформираната за защита на Рила организация Франция Рила призовава френския президент, г-н Никола Саркози: "Господин Президент, обръщаме се към Вас с молба да вложите силата и политическата воля на Франция в спасяването на Национален парк “Рила”. За целта е необходимо само едно – да бъде приложен законът." и продължават : "Вече се свързахме с посолството на Република България в Париж и още днес ще сезираме Европейския Парламент. Разбира се, ще осведомим за случая медиите, природозащитните сдружения, федерациите по зимни спортове и т.н."

Предвид многобройните нарушения на европейското право, Франция - Рила настояват финансирането от европейските фондове за околна среда да бъде прекратено дотогава, докато българското правителство не изпълни задълженията си по отношение на опазването на същата тази околната среда. НП “Рила” е най-спешният, но за жалост далеч не единствен случай.
45 KB (doc) Свали
Отговор No.1490/07 от 14.03.2008 г. на Министерския съвет относно незаконното строителството в НП 'Рила'
Без коментар... много подробно и изчерпателно се обобщава цялата информация, която вече е налична в протоколите от проверките на РИОСВ и РДНСК.
772.52 KB (pdf) Свали
Справки от Дакси за сдружение Бъдеще за Сапарева баня
Справката в Дакси разкрива връзката на сдружение "Бъдеще за Сапарева баня" с едрите играчи на пазара на недвижими имоти в района на Паничище и Сапарева баня - Ципулев и Мелханов.
18.29 KB (zip) Свали
Писмен въпрос в Европейския парламент за изключването на Рила буфер от Натура 2000 в България
Въпросът е зададен от Маргарете Аукен и Елс де Хрун от Зелените.
30.5 KB (doc) Свали
Отговор на Ставрос Димас за изключването на Рила буфер от Натура 2000
Еврокомисарят по околна среда и води Ставрос Димас в отговор на писмен въпрос за изключването на Рила буфер от Натура 2000 заяви, че ако анализът на данните докаже, че зоната отговаря на изискванията, Рила буфер ще бъде включена в общоевропейската мрежа Натура 2000.
29.5 KB (doc) Свали