Рила, Паничище

Всички документи, свързани с плановете за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул", групирани в няколко категории по-долу.
Заповед 449/14.11.2006 г. на Областния управител на Кюстендил за продажба на държавна земя край Паничище
Вижте заповедта за продажба на имот 136 дка със застроена площ 5 152.40 кв.м. за 7,326 лв. на 1 кв.м.! Купувач е офшорна компания, представлявана от управителя на Рила Спорт АД. Продадените на търг имоти са били частна държавна собственост на Министерстовото на отбраната, но явно не са му били много ценни, щом се е разделило с тях на такава цена!
40 KB (doc) Свали
Сигнал за финансово разузнаване на офшорките, инвестиращи в ски курорти в Рила и Родопите
Сигналът е изпратен на 25.10.2007 г. до: СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, с копие до ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (ОЛАФ).
231.3 KB (rtf) Свали
Заявление за достъп до обществена информация за строежите в Рила
Попитайте Министерството на околната среда и водите кога ще спре строежа в Рила!
31 KB (doc) Свали
Съдебномедицинска експертиза за леко мозъчно състресение, оток и кръвонасядане след сблъсъка на Паничище
Съдебномедицинска експертиза за леко мозъчно състресение, оток и кръвонасядане на Цвета Христова след удар. Съдебномедицинска експертиза 94/2007 г. заключава, че на на 27.10.2007 г. пред информационния център на Паничище на Цвета Христова е причинено лекостепенно мозъчно сътресение, без загуба на съзнание, оток и кръвонасядане. Мозъчното сътресение е причинило временно разстройство на здравето и страдание.
2.49 MB (pdf) Свали
Отговор на Заявление на достъп до ОБЩЕСТВЕНА информация от община Сапарева баня
Според главния архитект на Сапарева баня идейният инвестиционен проект - промяна по време на строителството за обект "пътническа въжена линия" е съгласуван и одобрен.
221.67 KB (pdf) Свали
Отговор на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Кюстендил, изх.номер СБ-122-01-143/25.09.2007
На място е била извършена проверка на пътя и строежа на лифта, резултатите от която са в Констативен протокол 189/12.09.2007 г. Обаче май са забравили да проверят строежа на лифта, защото за него нищо не се казва. За пътя на този етап нямат информация дали при изграждането му са заграбени територии от НП "Рила"...
425.85 KB (pdf) Свали
Решение по ЗДОИ 209/23.10.2007 г. на МОСВ за границите на НП 'Рила'
Отново частичен достъп до ОБЩЕСТВЕНА информация за протоколите, в които са отразени точно границите на НАЦИОНАЛЕН парк "Рила".
236.52 KB (pdf) Свали
Отговор на РДНСК, изх.номер СБ-122-01-131/24.09.07 относно строителството на лифт от хижа 'Пионерска' до хижа 'Рилски езера'
Въжената линия има Оценка на въздействието върху околната среда, но срокът на давност е отдавна изтекъл - през 1998 г. преди издаването на разрешението за строеж! Общата дължина на въжената линия е предвидена да бъде 2158 м, 800 от които попадат в границите на Национален парк Рила. Шест от фундаментите (чиито изкопи са вече направени) са в НП "Рила". През 2007 г. е внесен инвестиционен проект за промяна по време на строителството на въжената линия. За тези промени засега инвеститорът не е представил документ, с който Министерството на околната среда ги съгласува.
558.2 KB (pdf) Свали
Background information for construction in Rila National Park
A lift and a road are being constructed in Bulgarian Rila Mountains not far from the Seven Rila Lakes. It is also part of the EU’s Natura 2000 network of specially protected areas together with the buffer zone around it. Rila National Park is one of the nine European protected areas certified by the management quality certification system for protected areas PAN Parks and one of the three national parks in Bulgaria, IUCN category II. The Pan Parks certificate was welcomed by Bulgarian NGOs.
41 KB (doc) Свали
Писмо до народните ни представители за упражняване на контрол върху министрите за Рила
Изпратено на 1.11.2007 г. от Коалиция "За да остане природа в България".
42 KB (doc) Свали
Отговор от Народното Събрание на изпратените от граждани от Пловдив 150 писма за Рила
Писмото е с изх.номер ПГ-728-00-36 от 08.11.2007 г. Чакат ДНСК да направи проверка.
1.46 MB (JPG) Свали