Рила, Паничище

Всички документи, свързани с плановете за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул", групирани в няколко категории по-долу.
Справка за Рила Спорт АД
Според справка от Дакси Рила Спорт АД са 99 % собственост на регистрираната на Вирджинските острови "РИЛСТОУН ТРЕЙДИНГ БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН". Същата се управлява от Тихомир Трендафилов и Добромира Тенева - Дашкова. Журналистически разследвания свързват тези лица с брата на Милен Велчев - Георги Велчев. Третият управляващ е Славейко Стайков. Рила Спорт АД притежава Атомик Инвест и Рила спорт хотелс, която инвестира в строителството на хотели на Паничище.
119.5 KB (doc) Свали
Отговор на РИОСВ-София за Паничище, изх.номер 26-00-8718/20.08.2007
РИОСВ - София отговаря, че не притежава компетентност да провежда административни процедури съгласно ЗООС и ЗЗТ за инвестиционни намерения и дейности на територията на Национален парк "Рила" и не разполага с исканата документация, а именно, че в РИОСВ - София не са постъпвали уведомления за инвестиционни преложения и не са провеждани процедури по реда на ЗООС за:
път Паничище - хижа Пионерска
Път хижа Пионерска - хижа Рилски езера
път м.Черната скала - Паничище
лифт хижа Пионерска - хижа Рилски езера
водоем до м. Черната скала в НП Рила
водохващания на р. Горица, м. Черната скала
104.11 KB (pdf) Свали
Отговор на МРРБ, изх.номер 92-00-1452/08.10.2007 за предоставяне на Акт за държавна собственост на НП 'Рила'
Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя по реда на ЗДОИ Акт за държавна собственост на Национален парк "Рила".
827.62 KB (pdf) Свали
Отговор на Министерския съвет, изх.номер 03.07-44/04.10.2007 за концесия в НП Рила, Община Сапарева баня
Министерският съвет отговаря, че в Националния концесионен регистър, воден от Дирекция "Икономическа и социална политика" на Министерски съвет, няма вписани концесии - нито държавни, нито общински, за обекти, находящи се в границите на Национален парк "Рила", на територията на Община Сапарева баня.
1.59 MB (pdf) Свали
Уведомление до Общината за акцията на 18.10.07
Изтеглете, попълнете с имена и контакти, разпчетайте и отнесете в деловодство на Общината, 48 часа преди събитието, в неотложни случай - 24 часа преди това. Важно е да запазите входящия номер, с което доказвате, че сте го внесли своеременно. Режимът е уведомителен, не разрешителен. Ако имате въпроси или проблеми, ни потърсете на телефон 0895 461 590 - Цвета Христова.
101 KB (doc) Свали
Сигнал за движение на МПС в Национален парк Рила
Искане до ДНП Рила, МОСВ, Окръжна прокуратура - Кюстендил, РПУ - Дупница с копие до медии за прекратяване на движението на моторни превозни средства, камиони и бетоновози в ДНП Рила по път х.Пионерска-х. Рилски Езера и Мусаленска пътека. Изпратено на 19.10.2007 г.
25.23 KB (rtf) Свали
Отговор от Държавна агенция по горите, изх.номер 92-181/08.10.2007 г.
Поисканата информация за заповеди, договори или други актове, с които се учредява право на строеж, право на ползване или изключване на площи от горския фонд в полза на Община Сапарева баня, е служебна тайна!!!
234.66 KB (pdf) Свали
Справка от Басейнова дирекция Западнобеломорски район от 19.10.2007 г. относно водоема в м. Черната скала, Паничище
701.71 KB (pdf) Свали