Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Протокол от 13.04.2016 г. от проверка на причините за замътването на водата в ДЛС Росица
С протокол от проверка от 13.04.2016 г. между Община Севлиево, ДЛС Росица и ВиК се установява, че дърводобивът във вододайната зона води до замътване на речната вода, която постъпва във водохващанията на града. Изключние прави водохващане, в района на което няма дърводобив. По-конкретно при проверката е установено, че замътването идва от кална вода, стичаща се от камионните извозни пътища в гората. Извозването на дървесина при влажно време и разкаляни пътища е забранено със заповед на Министъра на земеделието и храните.
4.68 MB (pdf) Свали
Становище на Община Севлиево срещу плана за сечи във вододайните зони на града
Разследването на NOVA показва, че във вододайната зона на Севлиево вековните букове гори се изсичат на голи площи (т.нар. просеки за въжени линии) с ширина от 10 до над 20 метра и дължина до 1 километър. По горскостопански план се предвижда близо 20 % от вековните гори да бъдат изсечени през следващите години под формата на просеки с цел провеждане на "възобновителни сечи". Този план противоречи на становището на Община Севлиево, че съгласно заповедите за създаването на СОЗ на водохващанията на Севлиево се забраняват всякакви сечи с изключение на "отгледните сечи", тъй като мащабните сечи водят до намаляване на водозадържащите и водоохранните фунции на горите.
941.43 KB (pdf) Свали
Статия във в. 100 вести: Кой замъти водата на Габрово
По каква причина, след обилните снеговалежи на 24, 25 и 26 октомври, габровци са лишени от вода за пиене и готвене. Всеки
си задава въпроса: „Защо сега се замъти водата в язовир „Христо Смирненски“, след като в района ни много пъти е имало досега поройни валежи, но водата не се е размътвала?“.
5.47 MB (pdf) Свали