Природен парк Беласица

Извадка от Търговския регистър за управителите на дърводобивната фирма Айко 12 ООД
92.42 KB (pdf) Свали
Извадка от Търговския регистър за свързаните лица с управителите на дърводобивната фирма Айко 12 ООД
212.98 KB (pdf) Свали
Констативни протоколи за нарушения по ЗГ в обекти на фирма Айко 12 ООД
824.83 KB (pdf) Свали
Данни за акционерно участие на директора на ДГС Петрич Росен Баев в Калабак-2000 АД (устав)
339.88 KB (pdf) Свали
Данни за акционерно участие на счетоводителя на ДГС Петрич Христина Баева в Калабак-2000 АД (устав)
89.81 KB (pdf) Свали
Данни за водене на счетоводството на дърводобивна фирма Папудов-86 ООД от гл. счетоводител на ДГС Петрич - Мария Тенчева
Подобни случаи има и в други стопанства в ЮЗ България!
172.13 KB (pdf) Свали
Данни за водене на счетоводството на дърводобивна фирма Огражден лес ООД от гл. счетоводител на ДГС Петрич - Мария Тенчева
Подобни случаи има и в други горски стопанства в ЮЗ България!
173.34 KB (pdf) Свали
Извадка от Търговския регистър за управителите на дърводобивната фирма Лопово ЕООД
Фирмата се води собственост на "снахата" на горския стражар Бойчо Бързаков от ДГС Петрич.
75.34 KB (pdf) Свали
Горският стражар Бойчо Бързаков от ДГС Петрич в цеха на фирмата на снаха му - Лопово ЕООД
134.75 KB (jpg) Свали
Синовете на горския стражар Бойчо Бързаков от ДГС Петрич в цеха на фирмата на снаха му - Лопово ЕООД
151.33 KB (jpg) Свали
Заповед за назначаването на Бойчо Бързаков да работи в обектите на фирми Айко 12 ООД и Лопово ЕООД
63.72 KB (pdf) Свали
Заповед за назначаването на Бойчо Бързаков да работи в обект на фирми Айко 12 ООД (2016)
52.29 KB (pdf) Свали
Превозен билет за дървесина на Айко 12 ООД продадена на Лопово ЕООД
176.1 KB (pdf) Свали
Справка за превозните билети на камион Magirus-Deutz на Лопово ЕООД с рег.№Е3925КХ
691.14 KB (pdf) Свали
Справка за превозните билети на камион ЗИЛ на Алфа-Омега-Екологични решения-България ООД с рег.№Е4667КХ
854.5 KB (pdf) Свали
Протокол от проверка на ЮЗДП в ДГС Петрич по сигнал на НПО за нарушения и потенциален конфликт на интереси
При проверката на ЮЗДП e потвърдена връзката на голям брой служители на стопанството с частни дърводобивни фирми от района на Петрич. Проверката потвърждава и данните за мащабни незаконни сечи в парк Беласица, както и участието на горски служители в незаконни схеми за прикриване на нарушенията и транспортирането на неправомерно добития дървен материал от частните фирми.
3.33 MB (pdf) Свали
Дърводобивни фирми с протекции, които работят в обхвата на ДГС Петрич
Айко 12 ООД, Лопово ЕООД, Калабак-2000 АД
80.48 KB (jpg) Свали
Схема на служителите в потенциален конфликт на интереси в ДГС Петрич
Директорите Христо Митов и Росен Баев, счетоводителите Христина Баева и Мария Тенчева, горските служители Емил Тренев, Бойчо Бързаков и Виктор Бързаков
102.94 KB (jpg) Свали