Шабла и Каварна

Сигнал до Министерството на околната среда относно стартирали изкопни работи в НАТУРА зона BG0002051 'Калиакра'
Шабла и Каварна
0 изтегляния
На основание чл. 117 ал.1 във връзка с чл.107, ал.3 от АПК, Българско дружество за защита на птиците сезира МОСВ и настоява да бъдат предприети спешни природозащитни мерки.
72 KB (doc) Свали
Отговор на Министерството на земеделието и продоволствето за Шабла, 14.11.2007
Шабла и Каварна
0 изтегляния
Трябва да се обърнем към Министерството на околната среда и водите; съществува одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Шабла (одобрена в ДВ бр. 33/21.04.2006)
106.92 KB (pdf) Свали
Писмо до РИОСВ и РУГ Варна
Шабла и Каварна
1001 изтегляния
Относно: Засилване на контрола по използването на оловни сачми и незаконния лов на червеногуши гъски в района на Шабленските езера и Дуранкулашко езеро
52 KB (doc) Свали
Писмо до Министъра на околната среда и водите
Шабла и Каварна
1237 изтегляния
Относно: Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска в защитени зони Шабленски езерен комплекс BG0000156 и Дуранкулашко езеро BG0002050
57 KB (doc) Свали
Отворено писмо от името на фирми, свързани с екотуризма
Шабла и Каварна
803 изтегляния
Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо изразяваме нашето несъгласие с предлаганите от народните представители Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов промени в Закона за лова и опазване на дивеча. По-конкретно това са удължаването на ловния сезон за водоплаващ дивеч и дива свиня. Изразяваме също и нашето категорично несъгласие с продължаващото ловуване и бракониерство в района на езерата Шабла и Дуранкулак.

Нашият бизнес е наблюдението на дивата природа на България и годишно ние имаме хиляди туристи от Западна Европа, САЩ и дори Австралия, които идват за да наблюдават и фотографират птици, бозайници, пеперуди, растения и природа. В световен мащаб икономическите аргументи все повече натежават в подкрепа на този вид туризъм в сравнение с лова.

В България, в района на езерата Шабла и Дуранкулак, община Добрич, зимува почти цялата световна популация на червеногушата гъска. Тази красива птица е много атрактивен за наблюдение вид и нашата страна е световноизвестна дестинация за хиляди любители и професионални орнитолози (основно от ЕС и САЩ) които идват в България всяка зима след края на ловния сезон (31 януари) и плащат значителни суми, за да я наблюдават.

....
64.5 KB (doc) Свали