Случай 'Иракли'

Документи, свързани с плановете за застрояване на Иракли в последните 10 години
Решение на ОП Бургас за Иракли 10.03.2009
Случай 'Иракли'
787 изтегляния
Нямало закононарушение в изграждането на 2 етажа от незаконен строеж на Суис Пропъртис в Иракли.
1.14 MB (pdf) Свали
Решение на Административен съд Бургас за Иракли
Случай 'Иракли'
1292 изтегляния
С решението си от 08.09.2011 Бургаският административен съд отмени решението на РИОСВ Бургас по оценка за съвместимост с Натура 2000, с което беше съгласувано инвестиционното предложение на Суис Пропъртис ЕООД за ваканционно селище в Иракли.

Това е едно от първите по рода си и знакови решения в нашия опит със съдебни дела за природата, в което Съда разглежда Доклада по оценка за съвместимост на проект по същество и се осъжда лошото му качество, подари което са направени и неправилни изводи относно въъзможността да се извършва строителство на Иракли.

Докладът е изготвен от екип, ръководен от доц. д-р Вълко Бисерков, настоящ директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Темата за изготвянето на некачествени екологични оценки е разглеждана неведнъж от Коалиция "За да остане природа" и са изготвяни предложения за законови промени в процедурата за изготвяне на оценки за въздействието на околна среда и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на Натура 2000 зоните в България, които да изключат директното заплащане на експертите биолози от инвеститорите на даден проект.
1.66 MB (pdf) Свали
Писмо от СДП Балкани до МОСВ и РИОСВ Бургас от февруари 2008 г. с искане за търсене на отговорност за защитена зона
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
В писмото се иска и преиздаванена заповед за предварителна забрана на дейности в зона Емине - Иракли на основание Закона за биоразнообразие.
309.52 KB (pdf) Свали
Молба до РПУ Несебър за проверка на продължаващо строителство на парцела на Суис Пропъртис, спряна от директора на РИОСВ - Бургас
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Описва се подробно сигнала и причините за исканата проверка.
Становище от СДП Балкани с искане за провеждане на Оценка за съвемстимост на проеката на Суис Пропъртиес в зона 'Емине - Иракли'
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Мотивът е, че инвестиционното предложение попада в или непосредствено до местообитания, които попадат в приложения 1 и 2 в Закона за биоразнообразието.
3.47 MB (pdf) Свали
Искане по ЗДОИ на СДП Балкани за всички разрешителни за строежи до кметство Несебър
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Искането е от 2008 г.
Искане по ЗДОИ на СДП Балкани до РИОСВ Бургас от 2008 г. с искане за предоставяне на всички решения за строителство, попадащи на територията на
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Иска се още и копие от заповедта за споране на строителството на Ривър сайт вилидж на Суис пропърти в зона Емине - Иракли.
67.97 KB (pdf) Свали
Отговор на МОСВ до БФБ за обявяване на защитена местност Емине - Иракли от 2006 г.
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Възлага се на РИОСВ Бургас изготвянето на необходимата документация.
64.83 KB (pdf) Свали
Писмо от МОСВ до природозащитни НПО за създаване на междуведомствена група за бъдещата защитена местност 'Иракли - Емине'
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Казва се, че със обявяването на територията ще бъде гарантирано опазването на биоразнообразието в района.
198.01 KB (pdf) Свали
от Гражданска група „Да Спасим Иракли” За издаване на заповед по 9 на ЗБР за забрана и ограничаване на действия в предложена защитена зона Емине – Иракли
Случай 'Иракли'
0 изтегляния

Иска се заради изтичани на срока на заповедта за временни забрани на дейности по чл. 45 на ЗЗТ за предложената ЗМ Иракли.
39.5 KB (doc) Свали
Писмо от ЕК до екологично сдружение За земята с искане на повече информация за нарушенията в защитена зона Емине - Иракли
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Писмото е от 2008 г.
252.65 KB (pdf) Свали
Отворено писмо до МОСВ, медиите за потенциална Натура 2000 зона от април 2007г.
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Писмото изразява сериозно безпокойство на НПО сектора от начина, по който се третира от отделни съсобственици, строителни предприемачи и концесионери на обекти, представляващи изключителна държавна собственост, потенциалната Натура 2000 зона Емине – Иракли, достъпът до плажната ивица и особено самата ресорна на Вашето министерство защитена местност Иракли (в района на община Несебър), както и защитената местност Смриките (в района на община Обзор).
22 KB (doc) Свали
Отговор на МОСВ на подадено заявлени по ЗДОИ за етапа на процедура за обявяване на защитена местност Иракли - Емине
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Изтъква се, че се счита за нецелесъобразно процедурата за обявяване на защитена местност Иракли - Емине
90.75 KB (pdf) Свали
Писмо до ЕК от БФБ във връзка с отворена процедура 2008/2046 по инициатива на ГД 'Околна среда'
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
В писмото се предоставя допълнителна информация за Устройствения план на община Несебър, което е с изтекла давност.
409.76 KB (pdf) Свали
Писмо с отказ за наказателно производство на окръжна прокуратира Бургас от 2007 г по повод издадени разрешение за ОВОС в м. Иракли
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Търси се наказателна отговорност на длъжности лица от РИОСВ Бургас по повод издадени разрешение за ОВОС на собственици и инвеститори в м. Иракли - гр. Обзор, Бургаска област.
1.03 MB (pdf) Свали
Писмо от РИОСВ Бугас с искане за проверка за строителство в ЗМ Иракли
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Сигнала е от 2006 г. до ДДивС - Несебър и получен сигнал за незаконно строителство
283.51 KB (JPG) Свали
Отговор на РИОСВ Бургас относно постъпил сигнал за незаконно строителство в м. Иракли от 2006 г.
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
От екоинспекцията установяват, че няма установено незаконно строителсвто. Изтъкват, че до този момент нямат официално внесен списък за потенцияланите Натура 2000 зони.
357.14 KB (JPG) Свали
Писмо от ВАС до градска прокуратура София с искане за започване на незабавна проверка на съгласувателните решения по реда на ЗООС за строителство,
Случай 'Иракли'
0 изтегляния
Проверката е за 9 места по морски плаж Иракли, община Несебър.
436.05 KB (pdf) Свали
Описание на случая Иракли
Разказ за първите 6 години от борбата за опазване на Иракли
Автор: Надежда Максимова
657.54 KB (pdf) Свали
Детайлна хронология на гражданската кампания по запазването на дивия плаж Иракли
Обобщил информацията: Надежда Максимова, август 2015
446.51 KB (pdf) Свали