Корал - доклади

Биологическа екпертиза от 2013г. на Росен цонев
Експертизата прави оглед на местността "Смайлов чаир" на територията на бившия къмпинг "Корал" и прави заключение за популациите на видовете, препоръки за тяхното опазване и иследване
Автор: Доц. Росен Цонев
1.26 MB (pdf) Свали
Допълнение към Ботаническа Експертиза от 2013 г.
Допълнението включва данни за извършено ново теренно наблюдение и отчитане на числеността на индивиди от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) в находището му в местността "Смайлов Чеир", на територията на бившия къмпинг "Корал" в съседство с морски плаж „Лозенец – Кумкашла”, в землището на с. Лозенец, община Царево.

Автор: Чавдар Гусев
147.01 KB (pdf) Свали