Случай „Корал”

Отговор ЕП от 26.03.2014 по запитване от Светослав Малинов за застрояването на Корал
Официален отговор относно разследването на Европейската комисия във връзка със застрояването на бившия къмпинг „Корал“
175.2 KB (pdf) Свали
Биологическа екпертиза от 2013г. на Росен цонев
Експертизата прави оглед на местността "Смайлов чаир" на територията на бившия къмпинг "Корал" и прави заключение за популациите на видовете, препоръки за тяхното опазване и иследване
Автор: Доц. Росен Цонев
1.26 MB (pdf) Свали
Допълнение към Ботаническа Експертиза от 2013 г.
Допълнението включва данни за извършено ново теренно наблюдение и отчитане на числеността на индивиди от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) в находището му в местността "Смайлов Чеир", на територията на бившия къмпинг "Корал" в съседство с морски плаж „Лозенец – Кумкашла”, в землището на с. Лозенец, община Царево.

Автор: Чавдар Гусев
147.01 KB (pdf) Свали
Съдебно решение на Бургаски административен Съд от ноември г. по жалба на Ибердрола
Отхвърля се жалбата на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс против Заповед №ДК-11-Б-5 от 17.01.2013 година на началника на РО „НСК”-Бургас, ДНСК-Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж.
202.06 KB (pdf) Свали
Съдебно решение на Бургаски административен Съд от юли 2013 г. по жалба на Ибердрола
С него за отхвърля се жалбата на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс, с която е отменено Разрешение за строеж.
205.34 KB (pdf) Свали
Съдебно решение на Бургаски административен Съд от септември 2013 г. по жалба на Ибердрола
Отхвърля се жалбата на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс против Заповед, с която е отменено Разрешение за строеж.
200.57 KB (pdf) Свали
Писмо от ДНСК до кмета на община Царево от септември 2014 г.
Посочва се, че при извършена проверка от РО - НСК е установено, че част от разрешиелните за строеж на Ибердрола са изгубили правно действие.
2.11 MB (pdf) Свали