Кресна - доклади и предложения

Доклад на Секратариата на Бернската конвенция от септември 2006 г.
"Документът, изготвен от Дирекцията по култура и културно и природно наследство разглежда развитието на случая до този момент, октомври 2006 г. Препоръчва се на правителството да гарантира, че решението за определяне на маршрута на магистралата е взето въз основа на задълбочена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), допълнена от научни данни за да се обоснове избора на алтернативата, препоръчана в доклада на експертите; да разгледа възможността за отказ от разширяване на съществуващия път, тъй като това би значително доволо да повреда на това уникално местообитание."
(на английски език)
50.04 KB (pdf) Свали
Доклад на Постоянния комитет към Бернската конвенця за посещението на терен от септември 2002 г.
Доклад за посещението на терен, което включва всеки значими места, предоставени обяснения: Описват се резултатите от разговорите с представител на фирма SPEA за техническите аспекти на строителството и с лицето, което отговаря на проучването за въздействието върху околната среда. Представени са резултатите от разговори с Представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта,представителите на НПО за историческите и екологичните интереси на културното наследство, проведена е Консултация с местните жители. Проверка на алтернативите пътища.
(на английски език)
135.29 KB (pdf) Свали
Доклад на български НПО до секретариата на Бернската конвенция от септември 2005 г
Актуализацията е по повод поредното заседание на Бюрото на Бернска конвенция (19 септември) относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на автомагистрала през Кресненското дефиле (България). В доклада НПО-тата настояват да се разгледа случая на следващата, 25-та среща на постоянния комитет и за съставянето на план за действие за опазване на дефилето.
(на английски език)
99.12 KB (pdf) Свали
Доклад на НПО от октомври 2005 г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Актуализация на НПО за заседание на Бюрото на Бернска конвенция на 19 септември относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на магистрала "Струма". Препоръчва се да се разгледа случая на следващата, 25-та среща на постоянния комитет и да се състави план за действие за опазване на дефилето, да се прегледа работата на правителството във връзка с изпълнение на задължениета по Препоръка 98 (2002) автомагистрала през Кресненското дефиле (България).
99.12 KB (pdf) Свали
Доклад на НПО от октомври 2004г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Актуализация на НПО за 24-тото заседание на Бернска конвенция (29-ти ноември-3 декември 2004 г.) относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на автомагистрала през Кресненското дефиле (България).
4.21 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО от март 2004г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията през април 2004 г. Препоръчва да се отвори файл във връзка с неспазването на препоръката, като по този начин се даде ясен сигнал на българското правителство.
4.35 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО от август 2005г. до Бернската конвенция по отворено досие, свързано с напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.
4.02 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО от септември 2005г. до Бернската конвенция по файл, свързано с напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Докладът съдържа актуализация по файла от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.
2.67 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО от септември 2004г. до Бернската конвенция по файл, свързано с напредъка по Препоръка № 98 (2002)
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията 1-3 декември 2003 г.
7.59 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО до Бернската конвенция след посещение на място на представители на конвенцията през май 30-юни 1
С него НПО настояват 1.Постянният комитет към Бернската конвенция да отвори фаил 2.да се намери природосъобразна алтернатива на магистралата 3. за цялостен ОВОС 4. за включване на Кресненското дефиле сред приоритетните места в НАТУРА 2000.