Паничище / Местната власт

ТУП, ОУП, проекти за ПУП, разрешителни за строеж, проекти на общината и др.
Отговор на Заявление на достъп до ОБЩЕСТВЕНА информация от община Сапарева баня
Според главния архитект на Сапарева баня идейният инвестиционен проект - промяна по време на строителството за обект "пътническа въжена линия" е съгласуван и одобрен.
221.67 KB (pdf) Свали
Проектна документация на пътя с. Паничище-х.Пионерска
Изкуствено е изместена границата на НП Рила извън проектирания откос на пътя! Пътят се води горски път-общинска собственост, което означава че освен твърдата настилка към него се включват по 1 м банкет от двете му страни, но не и вече създадените откоси.
2.91 MB (pdf) Свали
ЗДОИ - кой носи отговорност за пускането на лифта на Паничище
Отговор на ЗДОИ - кой носи отговорност за пускането на лифта на Паничище

Заявление за достъп до обществена информация от Община Сапарева баня относно това кой носи отговорност за пускането в експлоатация на незаконен и опасен лифт на Паничище - от 27 март 2009 г.
39.5 KB (doc) Свали
Отговор на ЗДОИ - кой носи отговорност за пускането на лифта на Паничище
ЗДОИ - кой носи отговорност за пускането на лифта на Паничище

Отговор на Община Сапарева баня от 10 април 2009 г. - ДНСК е издала на 1.04.2009 г. разрешение за ползване на лифта, можем да получим копие от разрешителното в Община Сапарева баня в 30-дневен срок. Както е видно, към момента на подаване на заявлението, действително въжената линия не е имала разрешение за ползване, това се доказва и от приложената към Заявлението снимка от 15 март, показваща, че на лифта вече се возят пътници, преди да е издадено разрешителното. Това обаче явно по никакъв начин не притеснява Община Сапарева баня.
798.71 KB (pdf) Свали
Отговор на Община Сапарева баня относно правата за ползване на ски писти
Към юли 2009 г. Общината не е предоставяла вещни права на Рила спорт за изграждането на ски писта върху неправомерно изградените "противопожарни просеки".
347.69 KB (JPG) Свали
Писмо на Община Сапарева баня от 26.01.2010 г. относно незаконните сечи над х.Пионерска от декември 2009 г.
В противоречие с установеното от органите на Изпълнителна агенция по горите, кметът на Община Сапарева баня ни информира, че в резултат на техните проверки е установено, че над х. Пионерска „в отдели 100 и 101 по ЛУП от 2007 г. [..."> няма изградени ски-писти, както и че няма започнато строителство по смисъла на ЗУТ.”
352.46 KB (pdf) Свали