Карта на Плана на новообразуваните имоти в м. Високи рид (в.з. Ярема), общ. Самоков

09 Септ. 2019
21
Въпреки че, общинската мера в новообразувания имот №61 в к.р.662 по ПНИ на м. Високи рид (в.з. Ярема) никога не е била предоставяна за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ, каквито са останалите имоти в обхвата на ПНИ, мерата неправомерно е вписана в регистъра на имотите към ПНИ като "урбанизирана територия" извън границите на населени места с НТП "жилищна територия".
Карта на Плана на новообразуваните имоти в м. Високи рид (в.з. Ярема), общ. Самоков
398.6 KB (jpg) Свали