Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г.

14 Май 2016
16
Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г. на директора на РИОСВ-София е съгласуван Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона „Алеко“, с възложител „Витоша ски” АД. Становището е обжалвано пред МОСВ от ДПП Витоша, ИАГ, WWF, Сдружението на Витошките ски и сноуборд училища.
Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г.
227.18 KB (pdf) Свали