Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд до Сле Груп

05 Май 2016
43
Заявлението е от управителя на Сле груп за промяната на предназначението на поземлен имот, който се намира в м. Какала, който е държавна частна собственост.
Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд до Сле Груп
153.79 KB (jpg) Свали