Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд

05 Май 2016
16
Заявлението е от управителя на Лайфстаил холидей ЕООД за поземления имот, който е държавна частна собственост.
Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд
137.74 KB (jpg) Свали