Решение от декември 2012 г. на общински експертен съвет по устройство на територията, с което се одобрява инвестиционния проект за инвестиционно намаерения в м. Кокала

05 Май 2016
14
Съветът не е констатирал отклонения от нормите на ЗУТ.
Решение от декември 2012 г. на общински експертен съвет по устройство на територията, с което се одобрява инвестиционния проект за инвестиционно намаерения в м. Кокала
162.93 KB (jpg) Свали