Заповед на община Несебър от август 2007 година, с която се одобрява ПУП - план за застрояване на имот в местността 'Кокала', землище несебър

05 Май 2016
14
Посочва се още, че след влизане на сила на заповедта, възложителят трябва да предприеме необходимите действие за изключване от горския дона на съответните земи.
Заповед на община Несебър от август 2007 година, с която се одобрява ПУП - план за застрояване на имот в местността 'Кокала', землище несебър
160.07 KB (jpg) Свали