Становище от РИОСВ - Бургас до новия собственик СЛЕ Груп , че вече е издадено решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка,

04 Май 2016
16
Според становището инвестиционното намерение не подлежи на процедури по ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието на околната среда, задължителна екологична оценка и/или ОВОС).
Становище от РИОСВ - Бургас до новия собственик СЛЕ Груп , че вече е издадено решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка,
475.28 KB (pdf) Свали