Решение на РИОСВ Бургас да не се извършва екооценка на ПУП - План за регулация и застрояване на имот в местност 'Кокала', Несебър.

04 Май 2016
14
В решението от август 2007 г. се изтъква, че реализирането на плана няма да попречи на реализиране на целите на опазване на защитените зони за запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращи видове в района.
Решение на РИОСВ Бургас да не се извършва екооценка на ПУП - План за регулация и застрояване на имот в местност 'Кокала', Несебър.
309.81 KB (pdf) Свали